khungchinh

Tin mới nhất

Phong cách Hồ Chí Minh

Con người sinh ra ai cũng có thể có một phong cách riêng nhưng không phải ai cũng có thể làm nên phong cách của mình. Phong cách không phải bẩm sinh mà được hình thành bởi sự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi không ngừng. Phong cách là cái rất xa lạ với sự bắt chước, sao chép nó là cái gì rất riêng, đặc sắc của người đó, để phân biệt người này với người khác không lẫn vào đâu được. Con người như thế nào thì nó sẽ biểu hiện ra về tư tưởng và hành động như thế đó.
Phong cách Hồ Chí Minh là phong độ, phẩm cách con người Hồ Chí Minh được thể hiện qua ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt để làm thành các phẩm chất ổn định về tư tưởng, tình cảm, đời sống nội tâm của bản thân cá nhân Hồ Chí Minh. Đặc trưng nổi bật của phong cách Hồ Chí Minh:
Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của người Việt Nam. Mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc: yêu nước, thương nòi, đoàn kết cộng đồng, trọng nghĩa, vẹn tình của dân tộc Việt Nam. Đó là phong cách của một vĩ nhân, luôn sống vì nghĩa lớn, với tâm trong sáng, đức cao đẹp, trí mẫn tiệp, hành xử mực thước, đàng hoàng, luôn vì dân và gần gũi, gắn bó với nhân dân. Là phong cách của người anh hùng giải phóng dân tộc, luôn thể hiện ý chí vươn lên để giành độc lập, tự do cho dân tộc mình, cho các dân tộc khác và tôn trọng tự do của các dân tộc. Phong cách của một người chiến sĩ cộng sản chân chính. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã hình thành cho mình một phong cách của người cộng sản chân chính, với lý tưởng, lẽ sống cao đẹp vì dân, gắn bó với quần chúng nhân dân. Phong cách Hồ Chí Minh mang tính truyền thống và hiện đại, khoa học và cách mạng, là tấm gương mẫu mực để mọi người học tập và noi theo. Phong cách Hồ Chí Minh là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Tổng hòa những điểm nổi bật trong con người Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống Phong cách Hồ Chí Minh với 5 nội dung cơ bản: Phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. .
Có thể nói cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Đó chính là chất người cộng sản toả ánh hào quang soi đường chỉ lối cho mọi thế hệ người Việt, cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Qua những câu chuyện kể về Người có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau nhưng bao trùm lên tất cả là tình cảm trân trọng biết ơn. Xin trãi lòng mình để xem lại những việc làm giản dị của Bác, những việc làm đã tạo nên cốt cách của một huyền thoại lịch sử dân tộc – Hồ Chí Minh qua những mẫu chuyện không xa vời, huyễn hoặc mà thật gần gũi và thiết thực. 
ST

Không có nhận xét nào