khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2016- Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Tân lần thứ I, năm 2016
Số Văn Bản: 02-KHPH/2016
Ngày Ban Hành: Ngày 29 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản!                  Tài liệu tham khảo!


- Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số Văn Bản: 08-KH/HDTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2016 
Số Văn Bản: 07-KH/HDTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số Văn Bản: 06-KH/HDTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản! 


- Hướng dẫn đánh giá thi đua công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào Thanh Thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2016 
Số Văn Bản: 01-HD/HDTN
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo Phân bổ lực lượng tham gia hành trình giáo dục truyền thống 
Số Văn Bản: 11-TB/HDTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 4 năm 2016
Tải về văn bản!