khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Rạch Chèo Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Với phương châm: “Mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi chi đoàn có những công trình, phần việc mang tính thiết thực để chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thời gian qua Ban chấp hành Xã đoàn Rạch Chèo đã đề ra nhiều chương trình hoạt động đa dạng phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được tuổi trẻ xã nhà thực hiện đạt kết quả khả quan, góp phần chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Đã có hàng trăm lượt ĐVTN trong xã tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Làm giao thông nông thôn, làm vệ sinh môi trường, phát hoang… Đến nay, đã có những công trình hoặc phần việc thanh niên góp phần xây dựng Nông thôn mới, nhất là trong lĩnh vực tham gia làm giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa...
Trong đợt cao điểm ra quân Chiến dịch Xã đoàn Rạch Chèo đã phối hợp với các chi đoàn ấp thực hiện nhiều công trình: Tham gia sửa chữa các tuyến lộ khống trên địa bàn các ấp với chiều dài hơn 1500m, phối hợp làm bờ kè các tuyến lộ bị sụp lúng nặng hơn 1200m. tổ chức phát hoang các tuyến lộ khống trên địa bàn xã, đến nay đã hoang hơn 9.000m lộ bê tông trên các ấp. Đảm bảo đường thông lề thoáng phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân trong xã.
Hòa cùng với các phong trào chung của huyện lực lượng ĐVTN của xã đã có những công trình, phần việc thiết thực góp phần cùng với xã nhà chung sức xây dựng Nông thôn mới. Khơi dậy tinh thần sung kích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ để góp phần cùng với xã nhà chung sức xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới. 
Xã đoàn Rạch Chèo

Không có nhận xét nào