khungchinh

Tin mới nhất

Phú Mỹ: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy về việc tổ chức Hội nghị BCH Đoàn xã công bố quyết định chuẩn y kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành xã đoàn và củng cố công tác tổ chức trong thời gian tới. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận và 9/11 ủy viên Ban chấp hành xã đoàn.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị tiến hành công bố kết quả chuẩn y Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành xã đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Ngoài ra, được sự chấp thuận của Huyện đoàn và Đảng ủy xã, hội nghị đã tiến hành bầu miễn nhiệm UVBCH, UVBTV, Bí thư xã đoàn đối với đồng chí Trần Văn Diện, do Đảng ủy điều động nhận nhiệm vụ khác; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh UVBTV, Bí thư xã đoàn đối với đồng chí Trần Quốc Duy. 
Ý Nhi 
Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ

Không có nhận xét nào