khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Hội LHTN VN Tháng 6 năm 2017


- Hướng dẫn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2019
Số Văn Bản: 03-HD/UBH
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 6 năm 2017
Tải về văn bản!
Không có nhận xét nào