khungchinh

Tin mới nhất

Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ: Họp ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè năm 2017

Ngày 22 tháng 6 năm 2017 Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè xã Phú Mỹ tổ chức họp Ban chỉ đạo thông qua quyết định phân công Ban chỉ đạo của Đảng ủy xã; thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và đăng ký các công trình phần việc cụ thể để triển khai thực hiện.
Dự cuộc họp có đồng chí Nghê Minh Hào - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Trưởng khối vận - Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè xã Phú Mỹ, cùng với các đồng chí trong ban chỉ đạo chiến dịch TNTN hè xã Phú Mỹ và các đồng chí Bí thư Chi đoàn ấp tại địa bàn xã.
Ban chỉ đạo xác định Chủ đề chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Phú Mỹ năm 2017 là “Tuổi trẻ Phú Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thời gian thực hiện Chiến dịch được tổ chức cao điểm vào tháng 7.
Đồng chí trưởng ban chỉ đạo chiến dịch kết luận ngày ra quân chiến dịch vào ngày 04 tháng 7 năm 2017, các ấp chọn các công trình phần việc có số lượng cụ thể, cân đo đong đếm bằng số lượng, chất lượng công việc cụ thể; các phần việc tập trung vào tuyến dân cư kiểu mẫu tiến tiến suất sắc và các công trình đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017.
Ý Nhi
Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ

Không có nhận xét nào