Tân Hưng Tây: Tham gia xây dựng lộ giao thông nông thôn

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Tân Hưng Tây chung tay giử vững xã nông thôn mới, ngày 18/9/2017, đoàn viên, thanh niên xã Tân Hưng Tây đã tham gia đổ bê tông làm mới tuyến đường dài 750m, rộng 1,2m, tuyến Sông Đường Đào tại ấp Quãng Phú . Đây là một trong chuỗi các hoạt động, công trình, phần việc mà Đoàn xã cùng với nhân dân tham gia làm mới, nguồn vốn do BCH đoàn bộ xã Tân Hưng Tây cùng với chi Bộ, BND và bà con nhân dân ấp Quảng Phú vận động các mạnh thường quân đóng góp trị giá trên 70.000.000 đồng. Theo kế hoạch, các đoàn viên, thanh niên sẽ cùng với cán bộ và bà con nhân dân ấp Quãng Phú đảm nhận thực hiện hoàn thành tuyến đường bê tông trong 06 ngày
Bằng tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, để hoàn thành được công trình này Ban Thường vụ xã Đoàn đã huy động thu hút hơn 30 đoàn viên, thanh niên tham gia .Đây cũng là một hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần giử vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy tốt vai trò xung kích tình nguyện của người đoàn viên thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. 
Đoàn cơ sở xã Tân Hưng Tây