khungchinh

Tin mới nhất

Việt Thắng: Gia cố, kè chống sạt lở công trình giao thông nông thôn

Vừa qua, Ban Thường vụ Xã đoàn chỉ đạo Chi đoàn ấp Tân Thành tổ chức ra quân kè chống sạt lở đoạn lộ giao thông nông thôn gần đập Đìa Sậy thuộc ấp Tân Thành với chiều dài 250m - khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm đến học sinh và người dân khi tham gia giao thông.
Đoàn viên thanh niên ấp Tân Thành tham gia kè chống sạt lở
Thời gian qua, duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở các công trình giao thông nông thôn được Đảng ủy, Ủy Ban Nhân dân xã Việt Thắng hết sức quan tâm, chỉ đạo và quyết liệt trong việc thực hiện tại địa phương.
Đây là một trong hai khu vực có nguy cơ gây sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông của người dân được đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện.
Đoàn cơ sở xã Việt Thắng

Không có nhận xét nào