Việt Thắng: Chi đoàn Tân Thành sửa chữa lộ xuống cấp

Thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa và chống sạt lở các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn. Vừa qua, Chi đoàn ấp Tân Thành tổ chức sửa chữa các tuyến lộ khống xuống cấp, hư hỏng nhằm tạo an toàn, an tâm cho bà con khi tham gia giao thông.
Đoàn viên thanh niên Tân Thành sửa lộ hư hỏng tại tuyến lộ khống Đìa Sậy. Ảnh: Đỗ Nhân.
Mùa mưa đến, thời gian mưa kéo dài, các tuyến lộ thi công đã lâu xuống cấp vẫn đến một số tuyến lộ hư hỏng gây mất an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh. Trong tháng qua, Chi đoàn Tân Thành tổ chức thực hiện 2 công trình về sửa lộ giao thông nông thôn như kè chống sạt lở tại đập Đìa Sậy với chiều dài 150m, sửa chữa lộ hư hỏng tại tuyến Đìa Đôi với chiều dài 100m. Đây là một trong các hoạt động thường xuyên của Chi đoàn ấp Tân Thành nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã nhà vì cuộc sống cộng đồng. 
Hiếu Nguyễn 
Đoàn cơ sở xã Việt Thắng

Không có nhận xét nào