Bộ công cụ Tuyên truyền trực quan về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Triển khai tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan đơn vị.
- Link download bộ công cụ TẠI ĐÂY
2. Đăng tải Trailer, Spot âm thanh trên các phương tiện thông tin truyền thông của đơn vị và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai trên các trang Website, Fanpage, Loa phát thanh,...
- Link download Trailer 48s TẠI ĐÂY
- Link download Trailer 1:13s TẠI ĐÂY
3. Đăng tải các ấn phẩm liên quan đến Đại hội Đoàn toàn quốc trên hệ thống thông tin của đơn vị và chỉ đạo cơ sở triển khai
- Link download Clip Lịch sử các kỳ Đại hội TẠI ĐÂY
Tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, Ban Tuyên giáo trân trọng đề nghị các Đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                  Ban Tuyên giáo TĐ