Việt Thắng: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017, triển khai chương trình năm 2018.

Sáng ngày 11/01/2018, Ban Chấp hành Xã đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Minh Nguyên – Huyện ủy viên, Phó ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Quận – Phó Chủ tịch Mặt trận huyện; đồng chí Trần Quốc Toàn – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; đồng chí Hồ Thanh Phương – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí là đại diện ngành giúp đỡ Xã đoàn, trưởng các ngành đoàn thể và Bí thư chi bộ trực thuộc.
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017; dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018; dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN, quí I năm 2018. Bên cạnh đó Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, đánh giá các mặt công tác Đoàn qua một năm triển khai thực hiện; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, định hướng để thực hiện tốt hơn trong năm 2018.
Quang cảnh Hội nghị.
Năm 2017 là năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI của đoàn viên, thanh niên cả nước. Với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Cùng với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã Việt Thắng tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là Hội cụ Chiến binh xã đưa ra nhiều giải pháp, tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, Xã đoàn luôn chú trọng và quan tâm đến công tác mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong xã, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đoàn được duy trì; các phong trào hoạt động an sinh xã hội, các công trình phần việc thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào TTN trong năm qua vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: Một số nội dung triển khai còn chậm, chưa sâu sát, chưa đáp ứng kịp thời các nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; một số Chi đoàn chưa có cát hoạt động, mô hình rỏ nét; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đôi lúc chưa thật sự hiệu quả,…
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Nguyên – Huyện ủy viên, Phó Ban Dân vận huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn bộ xã Việt Thắng qua một năm triển khai thực hiện. Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Xã đoàn khắc phục những hạn chế, vướng mắc được chỉ rõ tại Hội nghị; đồng thời tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các mặt công tác Đoàn, Hội, Đội có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những khó khăn của các Chi đoàn, đảy mạnh tổ chức các hoạt động chăm lo và phát triển thanh niên.
Đồng chí Hồ Thanh Phương – Bí thư Đảng ủy, đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn bộ xã Việt Thắng trong năm qua, bên cạnh đó đồng chí có ý kiến chỉ đạo BTV, BCH Xã đoàn cần xác định rõ phương châm hành động, quyết liệt trong cách làm, thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo và đổi mới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào TTN của xã trong năm 2018, đưa Xã đoàn đạt vững mạnh toàn diện.
Trong dịp này, Ban Chấp hành Đoàn xã Việt Thắng đã khen thưởng cho 04 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017.
Lê Văn Hùng
Xã đoàn Việt Thắng