khungchinh

Tin mới nhất

Hành trình giáo dục truyền thống tại Khu di tích Hòn Đá Bạc

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm và Đoàn giúp đỡ Công an huyện Phú Tân tổ chức tham quan về nguồn tại Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Tại nơi đến, các bạn đoàn viên đã thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ; đại diện cho tuổi trẻ huyện Phú Tân báo công dâng Bác và hứa sẽ tiếp tục ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực, không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm cụ thể. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên ra sức thi đua trao dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện đức tính trung thực, thẳng thắn, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sẳn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ lợi ích tập thể, nêu cao tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng những hành động và việc làm cụ thể, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới hiện nay. Cũng trong dịp tham quan này đoàn đã được cán bộ quản lý Khu di tích Hòn Đá Bạc giới tiệu, ôn lại chiến tích hào hùng của lực lượng Công An nhân dân Việt Nam, đó là kế hoạch phản gián CM12 đánh thắng cuộc xâm nhập của tổ chức phản cách mạng.
Thông qua “Hành trình giáo dục truyền thống” đã giúp cho thế hệ thanh niên hôm nay hiểu sâu hơn về truyền thống văn hoá, tinh thần đấu tranh của các thế hệ cha anh qua những chiến tích; nêu cao tinh thần kiên cường, bất khuất, mưu dũng của thế hệ đi trước; giáo dục về lịch sử, truyền thống dân tộc của Đảng, của Đoàn, từ đó góp phần giáo dục lý tưởng, phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh niên. 
Trần Dững
Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm

Không có nhận xét nào