[Thông tin việc làm] Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp hội viênĐể hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tìm được các nhân sự chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau thông báo kế hoạch hỗ trợ tuyển dụng - Văn bản đính kèm

Không có nhận xét nào