khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 11 năm 2018


- Quyết định về việc xếp loại các Đoàn trực thuộc năm 2018
Số văn bản: 29-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 11 năm 2018
Tải về văn bản

- Thư mời dự buổi kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2018.
Số văn bản: 34-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2018
Tải về văn bản  Tải về thông báo

- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 33-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 11 năm 2018
Tải về văn bản 


      

Không có nhận xét nào