khungchinh

Tin mới nhất

CĐCS Khối Đảng - Đoàn thể tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng Nông thôn mới tại địa bàn nhận giúp đở năm 2019, tháng ra quân cao điểm thực hiện các công trình, phần việc của Tháng thanh niêm năm 2019. Chi đoàn cơ sở Khối Đảng – Đoàn thể huyện thường xuyên tham gia thực hiện nhiều công trình phần việc về xây dựng nông thôn mới như: phát hoang, dọn dẹp vệ sinh,….
Đây là một trong các hoạt động thực hiện thường xuyên của CĐCS Khối Đảng – Đoàn thể huyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương thêm đổi mới.
Thanh Duy, CĐCS Khối Đảng – Đoàn thể huyện

Không có nhận xét nào