khungchinh

Tin mới nhất

Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2019

Sáng ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2019. Đến dự buổi đối thoại có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân; chủ trì buổi đối thoại có đồng chí Trương Hoàng Khải - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng sự có mặt của hơn 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh THPT trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2019
Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắn. Có trên 40 lượt ý kiến của các bạn đoàn viên, thanh niên đặt ra tập trung vào các nhóm chủ đề như: Định hướng nghề, thị trường lao động, giải quyết việc làm; Chính sách hỗ trợ vốn để sản xuất, nâng cao phát triển nguồn nhân lực; Vấn đề về khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế; Về công tác tổ chức, đoàn kết tập hợp thanh niên và giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho thanh niên; Các vấn đề về vui chơi giải trí cho thanh niên, về văn hóa, xã hội, trật tự an toàn và xã hội, an ninh quốc phòng. Từng câu hỏi đặt ra của mỗi chủ đề đã được lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, có thẩm quyền trả lời trực tiếp, khách quan, cụ thể, cơ bản đáp ứng được mong muốn giải đáp của thanh niên.
 Đ/c Trương Hoàng Khải - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2019
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham gia đối thoại với thanh niên
Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí: Trương Hoàng Khải - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu cao mục đích, ý nghĩa của buổi gặp gỡ đối thoại lần này. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị thanh niên huyện nhà cần nêu cao và phát huy đúng vai trò chủ nhân tương lai của đất nước; tiếp tục ra sức thi đua, cống hiến góp phần xứng đáng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương; các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố và nâng cao công tác tổ chức Đoàn, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nếp sống văn hóa, văn minh trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác chăm lo và phát triển thanh niên, đồng chí cũng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên, nâng cao công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh niên, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa để thanh niên tham gia sinh hoạt, rèn luyện, đồng thời tạo điệu kiện thuận lợi để thanh niên trong huyện tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ sản xuất để thanh niên phát triển kinh tế.
 Đoàn viên thanh niên tham gia đặt câu hỏi
 Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham gia trả lời các câu hỏi của các ĐVTN
Nhân dịp này, đại diện công ty giới thiệu việc làm cũng có buổi trao đổi với đoàn viên, thanh niên về chính sách việc làm ở các thị trường nước ngoài trong thời gian tới.
 Tư vấn cho đoàn viên, thanh niên về chính sách việc làm ở các thị trường nước ngoài

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào