khungchinh

Tin mới nhất

Phát huy hiệu quả từ mô hình xây dựng Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Tân

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên thanh niên, những năm gần đây, tuổi trẻ Phú Tân đã xây dựng nhiều “Đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn huyện. Mô hình này góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ cho đường thông, hè thoáng và vệ sinh môi trường.
Tổ chức thành lập các đội hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự, các thành viên thực hiện theo chương trình, kế hoạch hoạt động đã đề ra, từ đầu năm 2019 đến nay các đội hình đã tổ chức hơn 500 buổi tuần tra canh gác, giữ gìn an toàn giao thông đường bộ, 15 đợt tuyên truyền về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các thành viên trong các đội hình thanh niên tự quản thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, duy trì các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trên tuyến đường đoàn thanh niên đảm nhận.
Thanh Duy
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào