khungchinh

Tin mới nhất

Phú Tân trong công tác tăng cường đoàn kết, tập hợp và thu hút đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới

Tăng cường đoàn kết, tập hợp và thu hút đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Huyện đoàn Phú Tân nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Kết nạp Đoàn viên mới, ảnh: Lê Nhu (Đoàn cơ sở xã Phú Thuận)
Những năm trước đây công tác tập hợp và thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ chức ở nơi đây gặp không ít khó khăn do nhiều thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa. Song, bằng nhiều biện pháp tích cực, Đoàn thanh niên huyện Phú Tân đã và đang tạo được “sức hút” với nhiều bạn trẻ, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Do điều kiện tại địa phương một bộ phận thanh niên còn thiếu việc làm nên phải rời quê đi làm ăn xa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, trình độ học vấn, việc làm, tay nghề, kỹ thuật của một bộ phận thanh niên chưa đáp ứng kịp yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí khắc phục khó khăn để vươn lên thoát nghèo nàn; tỷ lệ tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên đang có chiều hướng gia tăng; mặt trái của cơ chế thị trường có ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh niên còn hạn chế; việc phát triển Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp còn thấp. vì vậy đã gây một ít khó khăn cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác quản lý hội viên. Có thời điểm có Đoàn cơ sở không tập hợp, thu hút được đoàn viên thanh niên nào vào tổ chức… Những vấn đề đó đã và đang đặt ra cho Huyện đoàn Phú Tân những nhiệm vụ khó khăn và yêu cầu bức thiết đối với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Xác định tổ chức Đoàn phải là chỗ dựa tin cậy, là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn đã chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đoàn, trong đó coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức cho đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy động lực tinh thần, khơi dậy bầu nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ, nhu cầu được học tập, cống hiến và được trưởng thành của thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với các đối tượng đoàn viên thanh niên khác nhau, tạo những điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để đoàn viên thanh niên được học tập, giáo dục, rèn luyện, trưởng thành, cống hiến; chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên; đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng đa dạng của tuổi trẻ.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn cơ sở, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã phân công các Đoàn ngành huyện tham gia giúp đở các Đoàn cơ sở xã, thị trấn qua đó chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn xã phân công các đồng chí Thường vụ về trực tiếp chỉ đạo hoạt động tại những chi đoàn ấp, khóm. Đồng thời tích cực phát triển đoàn viên ở các cơ sở nhằm khắc phục tình trạng sinh hoạt ghép. Các đoàn cơ sở tích cực động viên đoàn viên thanh niên tăng cường áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó hàng năm, huyện Đoàn đã chủ động phối hợp với ngành có liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi, trồng trọt... Từ đó góp phần nâng cao kiến thức kỹ thuật trong sản xuất cho thanh niên, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.
Đẩy manh mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên
Cùng với sự đổi mới phương thức hoạt động, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và các phong trào thanh niên ở Phú Tân đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thu hút nhiều thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội. Năm 2018, toàn huyện đã thu hút được 463 thanh viên vào tổ chức Đoàn (đạt 101% chỉ tiêu tỉnh giao), trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thu hút được 376 thanh viên vào tổ chức Đoàn (đạt 147% chỉ tiêu tỉnh giao). Đại đa số đoàn viên thanh niên có lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng và có ý chí vươn lên mạnh mẽ, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Trong nhiều lĩnh vực, thanh niên đã và đang phát huy vai trò xung kích của mình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào