khungchinh

Tin mới nhất

02 căn nhà “Khăn Quàng đỏ” được khởi công xây dựng trong năm học 2018 - 2019

Để tiếp tục phát động thiếu nhi trong huyện thực hiện có hiệu quả phong trào, góp phần giáo dục cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, biết đồng cảm, biết yêu thương, biết chia sẽ và giúp đở trước những hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp bạn vượt khó trong toàn huyện. Qua đó, trong năm học 2018 - 2019 Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện ban hành Kế hoạch quỹ xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” năm học 2018 - 2019 để góp phần cùng các cơ quan chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chăm lo về nhà ở cho gia đình của thiếu nhi khó khăn vươn lên trong học tập. Tạo động lực và tiền đề quan trọng cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành đoàn viên và công dân có ích của xã hội.
Qua quá trình xem xét hồ sơ và đi khảo sát thực tế hoàn cảnh của các em đội viên có khó khăn về nhà ở tại các địa bàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tiến hành lựa chọn hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà cho 02 em đội viên: em Trần Thị Ngọc Vi, đội viên lớp 4, Trường Tiểu học Tân Nghiệp A, xã Tân Hải và em Nguyễn Trọng Nguyễn học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Vĩnh Nghiệp, xã Phú Mỹ, với tổng trị giá 50 triệu đồng. Hai em là một học sinh chăm ngoan, học giỏi; luôn có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tham gia tích cực các phong trào và hoạt động trong nhà trường. Hoàn cảnh của các em lại rất khó khăn, Ngôi nhà hiện tại của gia đình đang ở được dựng lên bằng cây lá rất tạm bợ, có thể sập bất cứ lúc nào.
 Hiện trạng ngôi nhà của gia đình em: Nguyễn Trọng Nguyễn học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Vĩnh Nghiệp, xã Phú Mỹ
Hiện trạng ngôi nhà của gia đình em: Trần Thị Ngọc Vi, đội viên lớp 4, Trường Tiểu học Tân Nghiệp A, xã Tân Hải
Việc xây dựng công trình giúp khơi dậy trong các em tinh thần tương thân, tương ái, biết yêu thương, đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của bạn bè mình, dồng thời thể hiện sự quan tâm của Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội, Phòng GD & ĐT huyện tới công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đảm bảo an sinh xã hội.
Chúc Linh 
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào