Tuổi trẻ Việt Thắng chung tay xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, Xã đoàn Việt Thắng chỉ đạo Chi đoàn Cơ quan phối hợp với Chi đoàn Kiến Vàng B tổ chức ra quân đắp lộ đất đen, xây mới đoạn lộ giao thông nông thôn chiều dài gần 50m, ngang 2,5m. Tham gia thực hiện công trình có gần 20 đoàn viên, thanh niên.
Thời gian qua, duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở các công trình giao thông nông thôn được Đoàn thanh niên xã Việt Thắng hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân về việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa và chống sạt lở các công trình giao thông nông thông đường bộ tại địa phương.
Đây là một trong các hoạt động thực hiện thường xuyên của Đoàn thanh niên xã Việt Thắng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương thêm đổi mới.
Đoàn cơ sở xã Việt Thắng

Không có nhận xét nào