khungchinh

Tin mới nhất

Tập huấn chuyển giao khoa học Công nghệ cho đoàn viên, thanh niên năm 2019

Sáng ngày 06/9/2019, Huyện đoàn Phú Tân phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân Viên chức và Đô thị tỉnh Đoàn Cà Mau và Trung tâm Thông tin & Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học Công nghệ cho hơn 60 ban đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Phú Tân.
Lớp tập huấn chuyển giao khoa học Công nghệ tại huyện Phú Tân lần này các bạn đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu 02 nội dung: Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến (2 giai đoạn, ít thay nước) và Kỹ thuật nuôi cua biển kết hợp nuôi tôm. Đây là nội dung được các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa bàn huyện quan tâm và muốn tìm hiểu.
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và một số kỹ thuật cơ bản để áp dụng vào sản xuất, nhằm đạt được hiệu quả và tăng lợi nhuận trong quá trình thực hiện mô hình sản xuất.
Thanh Duy 
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào