khungchinh

Tin mới nhất

Thị trấn Cái Đôi Vàm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện văn minh đô thi

Để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, trong năm qua, Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể; trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, từng bước thay đổi ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo được nét đẹp trong văn hóa ứng xử.
Đoàn cơ sở thị trấn Phú Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân, từng bước thay đổi ý thức, trách nhiệm của người dân: Thông qua các hội nghị, các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, nhân dân mạnh dạn thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại các khóm….tuyên truyền đến từng người dân và hộ gia đình nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường không rác. Lồng ghép phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Ngoài ra, thị trấn cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo được nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến của người dân về việc xây dựng văn minh đô thị.
Tuyết Chi 
Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm

Không có nhận xét nào