khungchinh

Tin mới nhất

Đẩy mạnh mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Xác định được việc chăm lo hỗ trợ tạo điều kiện tham gia phát triển kinh tế ổn định đời sống cho thanh niên là một trong những nội dung trọng tâm của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức các lớp dạy nghề như: Cắt may, sửa chữa xe máy, điện dân dụng ….
Tăng cường liên kết với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đồng thời phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ”, “Tạo việc làm tại chỗ” cho niên dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các Đoàn cơ sở xã, thị trấn cũng tham gia thăm và tặng hơn 5.000 con giống để các thanh niên dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
Thanh Duy
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào