Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2019

Với mục đích giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội góp phần thúc đẩy phong trào tại địa phương, từ ngày 07 - 10/10/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Tân phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2019 dành cho 87 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trong toàn huyện.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Trong thời gian 04 ngày Tập huấn, các học viên được các đồng chí Lãnh đạo Huyện đoàn và các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện bồi dưỡng và quán triệt học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) theo chương trình mới do Ban tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn. Các học viên tham gia còn được học tập kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, tăng cường kỹ năng phương pháp, kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt Đoàn, các hoạt động trải nghiệm cho đoàn viên, thanh niên; thực hành, thực tập, hoạt động nhóm, giao lưu tạo động lực học tập cho các học viên, gắn học tập với nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời kỳ mới và một số kỹ năng căn bản.
Đ/c Hồng Trọng Nguồn, Giám độc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên
Cũng trong thời gian tập huấn các đồng chí cũng được học tập, quán triệt các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tập huấn nâng cao kiến thực về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt nam.
Đ/c Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Huyện đoàn trao giấy khen cho các học viên suất xắc trong khóa tập huấn
Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, cũng là dịp tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Đoàn - Hội và phong trào thiếu nhi, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh.
Thanh Duy
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào