Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 11 năm 2019


- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019)
Tải về văn bản 

- Công văn tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019)
Số văn bản: 79-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thư mời họp nắm tình hình hoạt động công tác Đoàn và tình hình ĐVTN tại các cơ sở Đoàn ngành huyện
Số văn bản: 23-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản - Danh sách file word đính kèm

- Công văn về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam
Số văn bản: 78-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản

- Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 07-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản - Mẫu kiểm điểm tập thể

- Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
Số văn bản: 76-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc triển khai tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
Số văn bản: 75-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 10/KHPH
Ngày ban hành: 15 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1989 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Số văn bản: 69-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời dự kiểm tra của Tỉnh đoàn về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
Số văn bản: 21-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 08 tháng 11 năm 2019
Tải về văn bản      

Không có nhận xét nào