khungchinh

Tin mới nhất

Các hoạt động “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020

Ngày đoàn viên năm 2020 được Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức theo hướng linh hoạt, không tập trung đông người để đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thăm, tặng quà gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm

Với phương châm tập trung nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động ở các Đoàn trực thuộc, Ngày đoàn viên 2020 được diễn ra đồng loạt trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 26/3/2020, bám sát chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ngày đoàn viên năm nay được 09/09 Đoàn trực thuộc tổ chức với các hoạt động như: Tổ chức kết nạp đoàn viên mới; thăm, tặng quà gia đình chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong toàn huyện.

Kết nạp đoàn viên mới

Thông qua các hoạt động Ngày đoàn viên 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội. Đồng thời, góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Đoàn huyện Phú Tân

Không có nhận xét nào