khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 3 năm 2020


- Công văn về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Số văn bản: 20-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản

Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020 (Khối thi đua cơ sở Đoàn ngành huyện, Công ty)
Số văn bản: 02-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản

- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020 (Khối thi đua Đoàn cơ sở xã, thị trấn)
Số văn bản: 01-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản

- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020 (Khối thi đua cơ sở Đoàn trường THPT)
Số văn bản: 03-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét giải Vừ A Dính, năm 2020
Số văn bản: 18-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 

- Công văn về việc triển khai các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020
Số văn bản: 19-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 


- Công văn về việc báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ đoàn và rà soát các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2022, dự nguồn nhiệm kỳ kế tiếp
Số văn bản: 17-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản - Mẫu danh sách quy hoạch


- Kế hoạch phát động đăng ký rèn luyện "Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân" năm 2020 với chủ đề: "Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân"
Số văn bản: 02-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản - Biểu mẫu đăng ký đính kèm 


- Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Số văn bản: 14-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 


- Kế hoạch triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
Số văn bản: 08-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 


- Thư mời họp triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình điểm phát triển sản xuất, triển khai mô hình học tập, rèn luyện nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn và thông qua một số nội dung trọng tậm năm 2020
Số văn bản: 05-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 
Văn bản kèm theo:
1- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020 (Khối thi đua Đoàn cơ sở xã, thị trấn).
2- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020  (Khối thi đua cơ sở Đoàn ngành huyện, Công ty) 
3- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp hạng cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020  (Khối thi đua cơ sở Đoàn trường THPT)
4- Kế hoạch Phát động đăng ký rèn luyện “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 với chủ đề: “Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân”- Kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Phú Tân lần thứ IV - năm 2020
Số văn bản: 03-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản


- Công văn về việc chuẩn bị nội dung trong chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2020
Số văn bản: 07-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X (2017 - 2022)
Số văn bản: 07-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản - Đề cương báo cáo - Phụ lục báo cáo số liệu 

- Công văn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện
Số văn bản: 12-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản 

- Kế hoạch triển khai quán triệt, học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Số văn bản: 06-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản  - Đề cương chuyên đề dành cho Đoàn viên - Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn

- Công văn về việc triển khai các hoạt động trong Tháng thanh niên năm 2020
Số văn bản: 11-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 02 tháng 3 năm 2020
Tải về văn bản       

Không có nhận xét nào