khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ xã Nguyễn Việt Khái tiếp tục các hoạt động thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy Phú Tân

Trong những năm qua công tác kè chống sạt lỡ, sửa chữa lộ hư hỏng được cấp ủy, chính quyền rất là quan tâm chỉ đạo sâu sát và đã thành nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện. Phát huy và kế thừa Chỉ thị 08, trong năm 2019 Huyện ủy Phú Tân đã ban hành Nghị quyết 09 về duy tu, sửa chữa và kè chốn sạt lỡ các tuyến lộ giao thông.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 09, tuổi trẻ xã Nguyễn Việt Khái đã chủ động ra quân thực hiện trồng trái đước, trái mắm hơn 2km và tiếp những hộ dân trên tuyến kè trống sạt lỡ đoạn có huy cơ sạt lỡ cao được 350m, bên cạnh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 09 của Huyện ủy.
Trong thời gian tới BCH đoàn xã Nguyễn Việt Khái sẽ tiếp tục hướng các hoạt động về các tuyến có huy cơ sạt lỡ cao để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác duy tu, bảo vệ các tuyến lộ.
Một số hình ảnh hoạt động kèm theo:

Nguyễn Vũ Nam 
Bí thư xã Đoàn Nguyễn Việt Khái

Không có nhận xét nào