khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 7 năm 2020

- Công văn về việc triển khai Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh lần 2, năm 2020
Số văn bản: 43-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 7 năm 2020
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn phân bổ lực lượng tham gia Hoạt động Tuổi trẻ hành động vì môi trường và văn minh đô thi năm 2020
Số văn bản: 42-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 7 năm 2020
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Số văn bản: 08-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 7 năm 2020
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào