Tuổi trẻ Phú Tân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới trong năm 2020

Thanh niên có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc văn hóa nói chung và xây dựng nếp sống văn hóa nói riêng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư" là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để phong trào đạt được hiệu quả cao cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, trong đó, thanh niên có một vị trí và vai trò quan trọng. Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, trong năm qua, các cơ sở đoàn trên toàn huyện Phú Tân đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần to lớn trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã nông thôn mới”, vận động đoàn viên thanh niên duy trì phát huy bản sắc văn hóa, duy trì các CLB sở thích, văn hóa, văn nghệ, thể thao; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng…

Đoàn thanh niên các cấp của huyện đã vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung phong đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn; vận động tiền và ngày công xây dựng mới và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp;...

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Đoàn duy trì hoạt động, các Câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, hát với nhau,... thu hút đông đảo thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội được các cấp Đoàn trong huyện quan tâm như: phối hợp thực hiện tốt công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức Hội trại tòng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện với nhiều nội dung thiết thực, tạo không khí vui tươi cho các tân binh trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ. Ngoài ra, các xã, thị trấn đoàn còn tăng cường, củng cố các Tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự,... qua đó góp phần giữ vững trật tự xã hội của địa phương.


Với những chương trình, phần việc thiết thực của thanh niên đã góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân