khungchinh

Tin mới nhất

Đẩy mạnh nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên năm 2021

Xuất phát từ tình hình thực tế, để hỗ trợ thanh niên mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế. Những năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên giai đoạn. Cụ thể là hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, mô hình kinh tế tổ hợp tác và hợp tác xã trong đoàn viên - thanh niên.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế cho Đoàn viên thanh niên đặc biệt chủ trọng hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên; đẩy mạnh việc vận động hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế tập thể từ cá doanh nghiệp.

Tổ hợp tác vèo cua giống của Đoàn cơ sở xã Nguyễn Việt Khái 

Với tinh thần xung kích, khẳng định năng lực, hoài bão của mình, vượt qua hoàn cảnh,... thanh niên huyện Phú Tân với sự định hướng về phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn, vị trí địa lý của huyện và có sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Huyện đoàn trong phát triển kinh tế, nhiều thanh niên đã đạt được nhiều thành quả rõ nét trong khởi nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế tập thể đạt hiệu quả mạng lại kinh tế cao cho thanh niên điển hình như: Tổ hợp tác vèo cua giống của Đoàn cơ sở xã Nguyễn Việt Khái với mức thu nhập 200 triệu đồng/năm; Tổ hợp tác nuôi cua thương phẩm xã Phú Tân với mức thu nhập 60 triệu đồng/năm... và còn nhiều mô hình khác. Những mô hình trên là kết quả đạt được sau nhiều năm ấp ủ về lập thân, lập nghiệp ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Sự vào cuộc mạnh mẽ, định hướng những bước đi đúng đắn của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã làm thay đổi nhận thức của thanh niên, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong thanh niên, giúp thanh niên học hỏi về nhận thức khởi nghiệp; Những mô hình đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp thanh niên vươn lên làm giàu, từng bước thay đổi quê hương mình. 

Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn của Đoàn cơ sở xã Rạch Chèo

Trong thời gian tiếp theo, tiếp tục thể hiện vai trò của mình. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng có những kế hoạch, định hướng cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của những dự án cũ, đồng thời động viên khích lệ tinh thần, dành những điều kiện tốt nhất trong khả năng tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục có những dự án mới có hiệu quả cao hơn. Từng bức đưa thanh niên thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đưa huyện Tân Kỳ ngày càng phát triển hơn, thể hiện rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào