khungchinh

Tin mới nhất

Các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong năm 2020

“Nghề nghiệp - việc làm” là nhu cầu và mong muốn chính đáng đối với mỗi cá nhân trong độ tuổi lao động. Nắm bắt được nhu cầu chính đáng đó, trong thời gian qua. Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai, thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn trọng tâm về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn việc làm, thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên, hội viên tiếp cận với các chương trình tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, ổn định đời sống.

Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm triển khai cho các bạn đoàn viên chi đoàn

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Huyên đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở xã, thị trấn liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như thị trường xuất khẩu lao động cung cấp thông tin để lồng ghép triển khai tại các buổi sinh hoạt chi đoàn thường lệ, các hoạt động tại cơ sở. Tại các buổi triển khai, các đoàn viên, thanh niên được trao đổi các lớp đào tạo nghề tại các địa phương, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh cũng như thị trường xuất khẩu lao động; các thông tin về tuyển dụng lao động và tiếp cận với thanh niên có nhu cầu tìm việc làm để tư vấn định hướng giúp thanh niên có cơ hội thâm nhập thị trường lao động và lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp….. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn được giới thiệu một số thông tin mới nhất về tuyển dụng, thị trường lao động hiện nay, việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân, công tác hỗ trợ khởi nghiệp…Từ đầu năm 2020 đến này, Đoàn bộ huyện Phú Tân đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 2.507 lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh; Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 593 đối tượng đoàn viên, thanh niên, các bạn được các đơn vị tiếp nhận cụ thể như: Công ty xí nghiệp gỗ Đồng Nai, Công ty giấy dép Bình Dương, Công ty xe tải Cà Mau, Công ty Minh Phú Cà Mau.

Đoàn cơ sở xã Tân Hải triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu vì an sinh xã hội, chung sức vượt qua đại dịch Covid-19.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào