khungchinh

Tin mới nhất

Hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn tại huyện Phú Tân đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như: hỗ trợ từ đề án phát triển kinh tế của Huyện đoàn, vận động doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế, đứng ra nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) vay, mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn nghề nghiệp, việc làm… Từ đó đã giúp nhiều bạn trẻ có điều kiện khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyên đoàn đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 04 mô hình phát triển sản xuất cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Mô hình phát triển sản xuất sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng mô hình (con giống, thức ăn, thuốc, kỹ thuật,…) đến khi thu hoạch. Ngoài ra từ nguồn vốn đề án hỗ trợ phát triển kinh tế của Huyện đoàn từ đầu năm 2020 đã hỗ trợ 05 mô hình cho các Đoàn cơ sở xã, thị trấn.

Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế hiện nay là vấn đề quan trọng đang được các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và xã hội quan tâm. Những hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân, lâp nghiệp của các cấp bộ Đoàn huyện nhà trong thời gian qua không chỉ là cầu nối để tổ chức Đoàn thu hút, tập hợp ĐV-TN, mà còn khích lệ, động viên bạn trẻ phát triển kinh tế, có được việc làm ngay trên chính mảnh đất quê hương.

* Một số hình ảnh:

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào