khungchinh

Tin mới nhất

Nổi bật công trình thanh niên “Sửa chữa lộ giao thông nông thôn” theo Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân

Thời gian qua, việc duy tu nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phú Tân đang được các Đoàn cơ sở xã, thị trấn triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần rất lớn đến điều kiện đi lại của người dân ngày càng thuận lợi hơn mà còn đảm bảo được an toàn giao thông cho người dân.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn vận động vật tư hỗ trợ Đoàn cơ sở thị trấn và nhân dân duy tu, sửa chữa đoạn lộ dài khoảng 2500m tại lô 2, ấp Thanh Đạm B, thị trấn Cái Đôi Vàm, đây là hoạt động nhằm để thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 15/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân về việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở các công trình giao thông.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào