khungchinh

Tin mới nhất

Thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư gắn với việc linh hoạt, sắp xếp, củng cố lại tổ chức Đoàn địa bàn dân cư năm 2020

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư được Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi ở địa phương.

Hội nghị triển khai Thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư gắn với việc linh hoạt, sắp xếp, củng cố lại tổ chức Đoàn địa bàn dân cư năm 2020

Hiện nay, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Chi đoàn. Vì vậy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Đoàn cơ sở xã Nguyễn Việt Khái thực hiện việc giới thiệu đ/c Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học, thường vụ Đoàn xã phụ trách Bí thư Chi đoàn địa bàn ấp 

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư như: vận động các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; cử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các địa bàn xuống chỉ đạo, hướng dẫn các đồng chí Bí thư Chi đoàn.

Hiện nay, đội ngũ Bí thư các chi đoàn tại địa bàn dân cư gặp khó khăn trong việc nhận bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm do chưa có hướng dẫn cụ thể, làm giảm đi nhiều tính khuyến khích tham gia các hoạt động của đoàn thể, nhiều bí thư chi đoàn đã xin thôi nhiệm vụ để đi làm ăn xa. Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã làm việc với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn để có các giải pháp vận động các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Nhờ có sự bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ từ các nguồn này mà chất lượng phong trào đoàn tại các chi đoàn địa bàn dân cư được nâng lên rõ rệt, đoàn viên tích cực hơn trong tham gia sinh hoạt chi đoàn, tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn các cấp.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn hàng năm cũng mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư các chi đoàn địa bàn dân cư. Cụ thể, trong năm 2020, đã tổ chức được 01 lớp tập huấn với 88 học viên tham gia, thành phần chính là các bí thư chi đoàn địa bàn dân cư. Lớp tập huấn đều triển khai nhiều chuyên đề, nhưng quan trọng nhất là tập trung vào việc bồi dưỡng, hướng dẫn bí thư các chi đoàn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn như: kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn, kỹ năng vận động đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn, nghiệp vụ quản lý hồ sơ sổ sách chi đoàn, đoàn viên, đoàn vụ …

Đ/c Lâm Ngọc Sơn trao huy hiệu phong cách rèn luyện cho các đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện đoàn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùng với đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn nhằm đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào