Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học trong từng năm học. Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã chỉ đạo 03/03 Đoàn trường: Đoàn Trường THPT Phú Tân, Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn trường THCS - THPT Vàm Đình tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

Diễn đàn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Giáo dục kiến thức về pháp luật cho học sinh


Trong các năm học, các Đoàn trường THPT luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Những kỹ năng mà các đơn vị hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng hợp tác, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng từ chối, Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng xác định giá trị, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng tư duy sáng tạo, … Nhằm trang bị những kỹ năng này các đơn vị đã chủ động đưa các nội dung giáo dục kỹ năng vào nội dung giảng dạy trong các lớp Tìm hiểu về Đoàn cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị tiến hành tổ chức các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng trên cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào như sau: Các hội thi thường niên như văn nghệ, cắm trại, các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao,… được các học sinh tham gia rất hào hứng, tích cực và đạt được hiệu quả cao. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo chủ điểm: vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS,… vào mỗi kỳ sinh hoạt dưới cờ đã giúp các em có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.

Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm

Phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển

Với mô hình “Học sinh tự quản” đã góp phần rèn luyện tốt cho học sinh Kỹ năng ra quyết định và Kỹ năng hợp tác trong việc tổ chức giờ truy bài và quản lý, kiểm tra lẫn nhau để làm việc có hiệu quả. Kết quả là những hạn chế của học sinh như ăn trong giờ học, ra ngoài hành lang chơi trong giờ truy bài, lớp làm vệ sinh kém,… đã giảm đi rất nhiều tạo được nề nếp học tập tốt cho học sinh. Từ đó, ý thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh trường, lớp ngày càng có tiến bộ. Các em có ý thức hơn trong việc ứng xử với thầy cô và bạn bè. Tình trạng học sinh vô lễ với giáo viên giảm đáng kể.

Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng thực hành xã hội. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đoàn các đơn vị luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân