Huyện đoàn Phú Tân triển khai mô hình rèn luyện “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 (cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022)

Nhằm cụ thể hóa thành giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó định hướng xây dựng hình mẫu người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân có lý tưởng, đạo đức, trách nhiệm, trí tuệ, tự tin, năng động, sáng tạo, nhân ái, văn minh, thanh lịch; phải có sức khỏe tốt, kỹ năng, tác phong công nghiệp trong lao động, học tập; phấn đấu trở thành những công dân tốt của đất nước.

Với mục đích đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân xây dựng Kế hoạch số 02-KH/HĐTN, ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc Phát động đăng ký rèn luyện “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 với chủ đề: “Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân” triển khai đến các tổ chức Đoàn trực thuộc Huyện đoàn phát động đăng ký rèn luyện trong lực lượng là Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở ngành huyện, trường học; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở xã, thị trấn và Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn. Cán bộ Đoàn chuyên trách.

Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai thực hiện giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022

Các đối tượng đăng ký thực hiện các chỉ tiêu rèn luyện cụ thể là: Gương mẫu; Năng động, tư duy, sáng tạo; nói đi đôi với làm; Sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với đoàn viên, thanh thiếu nhi; Ham học hỏi, sẵn sàng hội nhập. Qua đó, phấn đấu rèn luyện các tiêu chí, hướng đến phong cách người thủ lĩnh qua các tiêu chí: Bản lĩnh và tinh thần nhân văn và công việc năng động.

Đ/c Lâm Ngọc Sơn trao huy hiệu phong cách rèn luyện cho các đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn

Trao huy hiệu phong cách rèn luyện cho lực lượng đoàn viên tại Đoàn trường THCS – THPT Vàm Đình

Đoàn cơ sở xã tổ chức tổng kết việc thực hiện phát động đăng ký rèn luyện “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 với chủ đề: “Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân”.

Qua thời gian thực hiện, nhìn chung nhận thức của cán bộ Đoàn trong huyện luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào hành động góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, xây dựng huyện Phú Tân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán và thế hệ thủ lĩnh thanh niên ưu tú, sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào