Hiệu quả từ hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện mô hình Hộp thư “Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo”.


100% Đoàn cơ sở thực hiện mô hình hộp thư “Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” tại cơ quan Đoàn

Theo đó, các Đoàn cơ sở đã chỉ đạo đoàn viên thanh niên viết ý tưởng sáng tạo vào giấy rồi bỏ vào hộp thư. Cứ vào ngày cuối tháng, Đoàn cơ sở tổ chức mở hộp thư, bình chọn những ý tưởng hay để đăng trên cổng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kết quả, từ sau khi triển khai thừ tháng 2/2020 đến nay đã có 355 ý tưởng sáng tạo của các bạn ĐVTN trên địa bàn huyện được tổng hợp về huyện và đăng tải, chia sẻ trên cổng thông tin ytuongsangtao.net.

Hộp thư “Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” đã khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong hoạt động đổi mới, sáng tạo.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào