Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2002, Xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo duy trì mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận và ấp Cái Đôi, xã Phú Tân. Qua thời gian ra mắt và đi vào hoạt động được hơn 01 năm, mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác định hướng, tuyên truyền, xây dựng tại khu dân cư ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận và ấp Cái Đôi, xã Phú Tân liên tục trong hơn 01 năm gần đây không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội.

Mô hình được phát động thực hiện tại ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận và ấp Cái Đôi, xã Phú Tân từ năm 2019

Các đơn vị đã phối hợp Công an xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh và các đối tượng Thanh thiếu nhi về tác hại của tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, đá gà … đối với sự phát triển kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến thể lực của thanh thiếu nhi, từ đó tự ý thức tránh xa các loại tệ nạn xã hội.

Hình thức hoạt động: lồng ghép vào các cuộc họp dân, sinh hoạt Chi đoàn, Câu lạc bộ, Tổ, đội nhóm để tuyên truyền về các chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin các thủ đoạn của tội phạm, vận động nhân dân và thanh thiếu nhi tham gia tố giác tội phạm…, đã tổ chức được 15 cuộc có hơn 200 đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tham dự. Ngoài ra, mô hình đã huy động gần 30 lực lượng đoàn viên thanh niên, chiến sỹ Công an tham gia các hoạt động tuyên truyền như: vận động đoàn viên thanh niên cam kết thực hiện “03 không” với ma túy, cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và Luật giao thông đường bộ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, làm tiền đề để phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” tại các xã khác.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền tại nhà dân vận động nhân dân và thanh thiếu nhi tham gia tố giác tội phạm tại địa bàn ấp Cái Đôi, xã Phú Tân ngay từ đầu năm 2020

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công an thị xã chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, phường phối hợp Công an cùng cấp nhân rộng mô hình nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị.

Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn thường lệ

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào