khungchinh

Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Vừa qua, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và tổ chức đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong 9 tháng năm 2020, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phát triển đoàn viên, hội viên đạt khá. Các Nghị quyết của Đảng, Đoàn được triển khai kịp thời; vai trò của thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục được khẳng định đã tạo thêm niềm tin tưởng sâu sắc của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, của Đoàn.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong 9 tháng năm 2020 Đoàn bộ và tuổi trẻ huyện nhà cũng gặp không ít khó khăn đó là: tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên tuy có quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, tình hình ĐVTN rời khỏi địa phương đi làm ở công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh còn tiếp tục diễn ra; nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm tuy có quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên; các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên còn chậm nhân rộng; đặc biệt sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã tác động, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, nhất là Chi đoàn ấp, khóm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Ban thường vụ Huyện đoàn khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chiến dịch TNTN hè năm 2020./.

Không có nhận xét nào