khungchinh

Tin mới nhất

Nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn đóng góp Dự thảo văn kiện đại hội đảng cùng cấp và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã tổ chức lồng ghép vào các buổi Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội, các buổi sinh hoạt thường lệ “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” huyện Phú Tân. Qua đó, đã tiếp nhận hơn 40 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện Phú Tân, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ có ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện Phú Tân, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại các buổi hội nghị, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tích cực thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện Phú Tân, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tại các buổi Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo báo cáo. Theo đó, các ý kiến nhất trí cao với nội dung, chủ đề Đại hội, bố cục chặt chẽ rõ ràng, nội dung đã phản ánh trung thực, khách quan, rõ nét những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề nghị đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, trong đó có kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên và vai trò của thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng.

Đại diện Đoàn cơ sở xã Phú Tân có ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng cùng cấp và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ cấp trên./.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào