khungchinh

Tin mới nhất

Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2020

Với mục đích giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, góp phần thúc đẩy phong trào tại địa phương; từ ngày 05 - 08/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2020 dành cho 88 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trong toàn huyện.

Trong thời gian 04 ngày tập huấn, các học viên được bồi dưỡng và quán triệt học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) theo chương trình mới do Ban tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, được học tập nghiệp vụ về công tác Đoàn, gắn học tập với nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời kỳ mới. Kết thúc lớp tập huấn Ban tổ chức lớp đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp cho 84 học viên, trao giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia lớp tập huấn lần này.

Lớp tập huấn cũng là dịp tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Đoàn - Hội và phong trào thiếu nhi, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh./.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào