khungchinh

Tin mới nhất

Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” năm 2020

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Tuổi trẻ Phú Tân tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” năm 2020 tại địa bàn dân cư. Hiện nay trên địa bàn huyện có 09/09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Đoàn Thanh niên Phú Tân tham gia xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh", nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở xã, thị trấn trong huyện đã tiếp tục duy trì các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Qua nhiều năm triển khai, đến thời điểm hiện tại đã có 09 tuyến đường được đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng môi trường.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tiếp tục đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” gắn với việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Theo đó, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý những vấn phức tạp tại cơ sở. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thanh thiếu nhi nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các trường học. Tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung trong các đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, ngày chủ nhật xanh, hoạt động phòng chống rác thải nhựa…

Các hoạt động đã góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc của người dân trên địa bàn; vận động các nguồn lực xã hội để tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Với nhiều nội dung, cách làm mới sáng tạo đã được thực hiện.

Thông qua hoạt động tuyên truyền cũng như những việc làm ý nghĩa, thiết thực của đoàn viên, thanh niên, ý thức của người dân và thanh thiếu nhi trên địa đàn đã có những chuyển biến tích cực, nhiệt tình tham gia, ủng hộ các hoạt động của tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phương… với những hiệu quả đem lại, trong thời gian tới Phú Tân sẽ tiếp tục duy trì mô hình nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào