khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Phú Tân chung tay thực hiện mô hình hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa

Năm 2020, các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn huyện Phú Tân đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy cao tinh thần xung kích tình nguyện và sự sáng tạo của tuổi trẻ. Đặc biệt là trong vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và phòng chống tác hại rác thải nhựa nói riêng, tuổi trẻ Phú Tân đã chung tay thực hiện mô hình hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tập trung vào việc tuyên truyền trực quan về tác hại cũng như các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng, thực hiện việc phân loại rác, thu gom rác thải nhựa để tái chế, vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm thay thế cho đồ nhựa dùng một lần trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và đoàn viên thanh niên.

Mô hình "Thùng rác xanh" của Đoàn cơ sở xã Phú Thuận

Các cấp bộ Đoàn, Hội cũng đã triển khai nhân rộng nhiều mô hình cộng đồng phòng chống rác thải nhựa tại địa phương mình. Trong đó có nhiều mô hình có tính sáng tạo cao, đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân hưởng ứng. Đó là mô hình “Thùng rác xanh” của Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, Việt Thắng. Đoàn Thanh niên thị trấn thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”;…

Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm tham gia thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường và tham gia tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống rác thải nhựa

Bên cạnh việc thực hiện triển khai các mô hình, các cấp bộ Đoàn, Hội trong huyện tiếp tục chú trọng tới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua truyền thông mạng xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền trực quan, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa…

Mô hình "Chung tay bảo vệ môi trường" của Đoàn cơ sở xã Nguyễn Việt Khái

Có thể nói, hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, đặc biệt là với Việt Nam. Vì vậy, giảm thiểu rác thải từ nhựa, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành yêu cầu cấp bách, cần sự chung tay, nâng cao và thay đổi nhận thức của toàn xã hội. Bằng tinh thần xung kích tình nguyện, thông qua các mô hình cụ thể, phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa của huyện Phú Tân tuổi trẻ tluôn hướng tới sự đổi mới sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, từ đó góp phần lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, hướng đến xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào