khungchinh

Tin mới nhất

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Tân

Nhằm giúp các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên trau dồi kỹ năng sống; giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, định hướng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng chính trị vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, ngay từ đầu năm học, 3/3 Trường THPT trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Theo đó, các Đoàn trường THPT Phú Tân, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và trường THCS & THPT Vàm Đình tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại trường THPT Phú Tân ngày 20/01/2021

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong nhà trường nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện, giúp nhau cùng tiến; nêu cao tinh thần đoàn kết cho học sinh và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tinh thần đoàn và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ngày 25/01/2021

Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp tại trường THCS và THPT Vàm Đình ngày 30/01/2021

Thông qua các hình thức của diễn đàn: sân khấu hóa, tọa đàm, vẽ tranh, giao lưu với khách mời của chương trình .. đã giúp cho Đoàn viên, thanh niên và học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè. Đồng thời, cũng giúp các bạn trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào