Huyện đoàn Phú Tân chỉ đạo đồng loạt tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)

Nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thông qua tuyên truyền trên hệ thống website, fanpage Facebook của đoàn, các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thi hoặc lồng ghép trong các hoạt động, chương trình của Đoàn - Đội… qua đó, giới thiệu về thân thế, cuộc đời sự nghiệp và công lao; những hoạt động chính của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tại Cao Bằng; ý nghĩa sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ban Thường vụ huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn và các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức đồng loạt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021).

Qua hội nghị các tổ chức cơ sở đoàn đã tuyên truyền với nhiều hình thức như: xem phóng sự cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, con đường ra đi cứu nước của Nguyễn Ái Quốc; đố vui có thưởng và thông qua đề cương tuyên truyền;… ý nghĩa sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Và đây là hoạt động trong đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) của tuổi trẻ huyện nhà.

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Website, Fanpage Facebook: 
Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào