khungchinh

Tin mới nhất

Tân Hải: Phối hợp tổ chức tổng kết hoạt động của Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Tân Hải năm 2020.

Vừa qua, Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể trong đó có Đoàn Thanh niên xã Tân Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, Quy chế dân chủ cơ sở, Kế hoạch số 09-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Tân Hải được củng cố và mở rộng, tăng cường tình đoàn kết thông qua những hoạt động tập thể, phong trào chung của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã được phát huy cao độ. Mặt trận Tổ quốc xã cùng các đoàn thể trong đó có Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động nhân dân về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác, các Chỉ thị, Nghị quyết. Bên cạnh đó cũng tỏ chức các phong trào hoạt động sôi nổi thu hút đươc đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Từ đó làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, có sức lan tỏa rộng lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện trong mỗi cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên thanh niên và nhân dân. Trong năm 2020, Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Tân Hải đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động, các mô hình đặc biệt là các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả như mô hình: nuôi gà thương phẩm của đoàn viên Phạm Hoàng Thương ấp Cái Cám, Mô hình “Tổ hợp tác may thảm thủ công ấp Tân Điền” do đoàn viên Phạm Hồng Thương làm tổ trưởng, Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác hoạt động Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Tân Hải năm 2020.

Về phía Đoàn thanh niên xã Tân Hải nhân dip này BCH xã đoàn đã đề nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân, Ban Chấp hành Đoàn xã khen thưởng 04 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020. Phát huy vai trò phối hợp hành động, năm 2021 Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tích cực góp phần trong các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Phương Tuyền

Đoàn cơ sở xã Tân Hải

Không có nhận xét nào