khungchinh

Tin mới nhất

Nguyễn Việt Khái: Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021. BCH đoàn xã Nguyễn Việt Khái cùng Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Việt Khái, Trường THCS Gò Công mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn tại Trường THCS Gò Công cho 13 em học sinh và cho các em biết được cách nhận thức về đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện …

Ngoài ra các em học sinh trong giai đoạn hiện nay phải có trách nhiệm, phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đoàn viên phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Sau một thời gian ngắn được học tập, giác ngộ về tổ chức Đoàn tất cả các thanh niên trong lớp học rất phấn khởi, hứa hẹn một lớp thanh niên có sức khỏe, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp nhiều cho các phong trào của Đoàn trường, nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai.

Một số hình ảnh hoạt động kèm theo:


Lâm Thanh Nhàn

Đoàn xã Nguyễn Việt Khái

Không có nhận xét nào