khungchinh

Tin mới nhất

Triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên 2020 trên địa bàn huyện

Ngày 26/4/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 với 02 chuyên đề “Luật Thanh niên năm 2020; Pháp Luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và “Nội dung cơ bản về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế” cho hơn 50 bạn đoàn viên, thanh niên là các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Đoàn viên các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm, thành viên câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật thị trấn Cái Đôi Vàm.

* Tại các Đoàn cơ sở xã, thị trấn

Hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền những điểm mới nổi bật của Luật Thanh niên năm 2020 (thay thế Luật Thanh niên 2005), cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã, thị trấn.

Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 sửa đổi gồm 7 chương, 41 điều, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm, hiểu được một số nội dung cơ bản của Luật này. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Góp phần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của lực lượng thanh, thiếu niên.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các đồng chí cán bộ đoàn cơ sở hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, cũng như những điểm mới nổi bật, đáng chú ý của Luật Thanh niên như: Luật đã khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng Thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên,.. qua đó phần nào nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Duy

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào