khungchinh

Tin mới nhất

Thanh niên Phú Tân với công tác tuyên truyền bầu cử và phòng chống Covid-19

Nhằm giúp người dân địa phương hiểu đúng ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của công dân, Xã đoàn Phú Tân kết hợp cùng Đội hoạt động xã hội tình nguyện đã áp dụng loại hình “Tiếng loa thanh niên” trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên - thanh niên, người dân địa phương đối với các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội lớn của đất nước, địa phương và tích cực trong tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” Xã đoàn Phú Tân kết hợp cùng Đội hoạt động xã hội tình nguyện tổ chức phát loa tuyên truyền lưu động đến tất cả các tuyến trên địa bàn xã những nội dung quan trọng như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Ngày bầu cử; các quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; quyền và trách nhiệm của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…. tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó đến các điểm bầu cử tổ tham gia hỗ trợ niêm yết các danh sách cử tri và những người ứng cử nhằm đảm bảo tại các điểm bầu cử được trang nghiêm đúng theo quy định.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của đoàn viên thanh niên và được Xã đoàn Phú Tân duy trì hàng ngày góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thanh công tốt đẹp.

Xã đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào